Design by Mayday.sk

Čo je jaskyňa? Význam jaskýň Jaskyne na Slovensku Ohrozenie jaskýň Ochrana jaskýň

Prečo sú jaskyne významné?Važecká jaskyňa, Kozie chrbty

Jaskyne, ako svojrázne časti prírody, sa vyznačujú mnohými prírodnými, vedeckými, kultúrnymi a spoločenskými hodnotami.

Výplň
Jedinečnú kvapľovú výzdobu našich jaskýň dobre pozná a obdivuje väčšina z nás. Nepoškodzujme ju. Krehké kryštály aragonitu sa vyskytujú v jaskyniach len veľmi vzácne. Nedotýkajme sa ich. Nech aj naše deti môžu vidieť tú nádheru.

Riasové vrstvičky v jaskyni Dúbravica, Revúcka vrchovina Ľadové jaskyne sú zriedkavejšie ako kvapľové jaskyne. Ľad sa trvalo udržuje iba v podzemných dutinách s vhodnými mikroklimatickými podmienkami.

Geologické informácie
Jaskyne poskytujú údaje o geologickej stavbe zemskej kôry. Často nahradzujú aj nákladné vrty.Neobisium slovacum - vzácny sloveský jaskynný šťúrik

Živočíchy
Menej známe, avšak veľmi vzácne, sú drobné jaskynné Podkovár veľký (Rhinolophus ferrumequinum) živočíchy (kôrovce, pavúkovce, hmyz). Prispôsobili sa životným podmienkam v podzemí (stála tma, vysoká vlhkosť, nízka teplota). Na povrchu, kde je svetlo, teplo a sucho zahynú! Nezbierajme ich.

Netopiere sú chránené živočíchy. Vyhľadávajú jaskyne, kde majú vhodné podmienky na prezimovanie. Nerušme ich v spánku!


Archeologické nálezy

Jaskyne poskytujú dôkazy o vývoji a spôsobe života človeka v predhistorických dobách. Nálezy patria celej spoločnosti, upozornime na ne špecializované múzeá.

Kosti jaskynného medveďa, jaskyňa Psie diery, Slovenský rajPaleontologické nálezy
V jaskynných usadeninách bývajú ukryté pozostatky vyhynutých zvierat. Keď tam hrozí nebezpečenstvo, upozornime na to špecializované múzeá.

Liečebný význam
Čisté a vlhké jaskynné ovzdušie a mikroskopickými časticami vápnika a horčíka pôsobí liečivo na dýchacie cesty človeka.Speleoterapia v Bystrianskej jaskyni, Horehronské podolie

 

Zdroj vody
Krasové jaskyne poskytujú významné rezervoáre vody.

 

 

© 2004 Ochrana Jaskýň, Správa slovenských jaskýň, Štátna ochrana prírody                Podmienky    Kontakt