Design by Mayday.sk

Čo je jaskyňa? Význam jaskýň Jaskyne na Slovensku Ohrozenie jaskýň Ochrana jaskýň

Hlavné genetické typy jaskýň Slovenska

Syngenetické jaskyne - vytvárajú sa súčasne s materskou horninou

1. travertínová kráterová jaskyňa

2. jaskyňa konštrukčných vodopádov

3. vulkanicko-exhalačná jaskyňa

Epigenetické jaskyne - vytvárajú sa po vzniku materskej horniny

4. jaskyňa vytvorená chemickým rozpúšťaním (korózna jaskyňa)

5. riečna (fluviokrasová) jaskyňa

6. zlomová jaskyňa

7. rozsadlinová jaskyňa

8. sutinová jaskyňa

9. jaskyňa vytvorená mechanickým zvetrávaním

10. príbojová (abrázna) jaskyňa

11. jaskyne po stromových odliatkoch

 

© 2004 Ochrana jaskýň, Správa slovenských jaskýň, Štátna ochrana prírody                Podmienky    Kontakt